Mammal Monitoring (Eco-Supporter) Iporanga, Brazilië IPBio - Reserva Betary
Use cameratraps to film wildlife, sort through the videos to identify the species and rename the file accordingly. In addition, help as an eco-volunteer.
Eco-Supporter (Mammal Monitoring) Iporanga, Brazilië FreeWildlifeBrazil Celine
Inventory the mammals that are living on the Betary Reserve, using camera traps.
Amazon Expedition Alter do Chao, Brazilië IPBio - Reserva Jutuara
A 15-day all-inclusive expedition including biological research, tourism, wildlife watching, Amazonian culture and food, lectures as well as cooking and capoeira class.
Jaguar Wildlife Expedition Amazon rainforest, Brazilië Fronteering Travel
Join us on a wildlife expedition to find jaguars and other wildlife in the Guyanese & Brazilian Amazon rainforest and the worlds largest wetland: The Pantanal!
Pantanal Wildlife Research Campo Grande, Brazilië Fronteering Travel
Join us on an ecological sanctuary in the Pantanal Highlands and work along with our team who’s objective is to protect these areas and its wildlife through research.

Waarom zie ik dit?

U heeft een pagina aangevraagd die niet meer bestaat op deze site. Dit kan worden veroorzaakt door een link die u hebt gevolgd en die verouderd was, door het intypen van een verkeerd adres in de adresbalk, of gewoon omdat de post is verwijderd.

Breng me naar de Hoofdpagina