Sea Turtle Conservation Cape Three Points, Ghana Atlas Volunteers
Protect the sea turtle population along the Ghana coastline working on nesting sites and beach patrols whilst experiencing beautiful surroundings in your free time.

Waarom zie ik dit?

U heeft een pagina aangevraagd die niet meer bestaat op deze site. Dit kan worden veroorzaakt door een link die u hebt gevolgd en die verouderd was, door het intypen van een verkeerd adres in de adresbalk, of gewoon omdat de post is verwijderd.

Breng me naar de Hoofdpagina