Volunteer World
Open navigation

Vrijwilligerswerk in India

Doe vrijwilligerswerk in India en leer een fascinerend land kennen, rijk aan cultuur, kleuren en exotische kruiden...

Top 20 van 70 projecten

Filter
Toon alle 70 programma's

Vrijwilligerswerk doen in India

Vrijwilligers opportuniteiten in India

Met meer dan 1.2 miljard mensen is India het land met het tweede grootste bevolkingsaantal. Jammer genoeg heeft een razende groei in de economie de problemen van de bevolking niet kunnen ontwijken. Moeilijkheden waar nog veel werk aan is zijn o.a.:

 • Armoede
 • Ondervoeding
 • Ondermaatse ziekenzorg
 • Genderongelijkheid
 • Oneerlijke verdeling van onderwijs

Veel vrijwilligersorganisaties in India zijn gesitueerd binnen of rond de stadsrand van Delhi (de tweede grootste metropolis op basis van bevolkingsaantal). Het telt meer dan 14 miljoen inwoners en is een culturele, politieke en commerciële smeltkroes. De inwoners van Delhi zijn dagelijks geconfronteerd met de moeilijkheden die eerder werden vermeld. Ongeveer 260 km van Delhi ligt Jaipur, een veel kleinere stad waar je ongetwijfeld een programma vindt om interessant vrijwilligerswerk te doen. Vrijwilligers werk om Engels aan te leren, vrijwilligerswerk in een kinderopvang of het samenwerken met kinderen. Je zal voldoende keuze hebben tussen de verschillende vacatures. Er zijn ook een heel aantal mogelijkheden gesitueerd in landelijke gebieden zoals Himachal Pradesh, een van de noordelijke staten van de Himalayas.

Vrijwilligerswerk opportuniteiten in India zijn talrijk en zeer verscheiden. Het kiezen van een project of programma uit de verschillende bestemmingen is beslist het spannendste gedeelte van de planningsfase van je vrijwilligersreis. Laten we de meest voorkomende mogelijkheden voor zinvol werk in India bekijken:

Bescherming van (wilde)dieren

Wist je dat dit het enige land is waar vandaag de dag nog zowel leeuwen en tijgers in hun natuurlijke habitat te vinden zijn? De Bengaalse tijger is een van de meest bedreigde grote katten van de wereld omwille van de inperking van het natuurlandschap, aanhoudend menselijk conflict en de illegale handel van wilde dieren.

Als vrijwilliger in India kan je betrokken raken bij werk ter bescherming van tijgers en deze bedreigde dieren helpen in hun natuurlijke habitat. Naast wandelingen en safari’s zal je tijdens je vrijwilligerswerk programma deelnemen aan de beschermingen van wilde dieren, tijger beschermingsactiviteiten, het beheer van wilde dieren en gemeenschapswerk.

Het ruime aanbod aan lokale wilde dieren biedt boeiende vrijwilligerswerk opportuniteiten aan in India. Je kan bijvoorbeeld deelnemen aan talrijke beschermingsprojecten door mishandelde dieren te verzorgen. Diegene met meer interesse voor de wetenschap kunnen deelnemen aan een programma gericht op werk in het onderzoek over de lokale dieren. Kortom, er is werk genoeg!

Wil je India’s fauna nog verder ontdekken? Dan zijn de nationale parken de perfecte bestemmingen. Werk met dieren in de ongerepte natuur en ervaar wat het is om volledig los te koppelen van de dagdagelijkse sleur. De parken zijn echter niet de enige plek waar je wilde dieren zal zien. Wees niet verbaasd indien je olifanten en apen op straat ziet.

Bescherming van de biodiversiteit

India is een van de 17 meest biodiverse bestemmingen ter wereld. Dit betekent dat het tenminste 5000 soorten inheemse planten herbergt en omringd is door een mariene ecosysteem. Ze heeft bovendien drie natuur hotspots waarvan een meer dan 21.2% van alle bossen van het land omvat. Door het toedoen van de bevolking is de biodiversiteit echter serieus bedreigd. Hoewel het land al veel vooruitgang heeft geboekt met betrekking tot de bescherming van het milieu is er nog veel werk aan de winkel.

Vind jij ook dat het beschermen van het milieu een van de belangrijkste uitdagingen is van onze tijd? Uw motivatie om vrijwilligerswerk te doen in India kan een groot verschil maken!

De 5 belangrijkste milieu uitdagingen die op het programma staan zijn de volgende:

 1. Grondwater Uitputting
 2. Bodem / bodem degradatie
 3. Lucht- en waterverontreiniging
 4. Verlies van biodiversiteit
 5. Broeikasgas emissies

Veel sociale programma's in India die de strijd tegen deze problemen aangaan hebben jouw hulp nodig. Andere mogelijkheden waar je als vrijwilliger aan de slag kan gaan is een programma gericht op biologische en duurzame landbouw. Er zijn handen te kort om het werk te verlichten.

Ondersteuning van de gemeenschap

Omwille van de wijdverspreide armoede en ongelijkheid die een prangend probleem blijven zou je kunnen overwegen om vrijwilligerswerk te doen voor de lokale gemeenschappen. Dit zijn deze de 5 belangrijkste sociale uitdagingen waar nog heel wat werk aan is:

 1. Overbevolking
 2. Corruptie
 3. Het gebrek aan efficiënte infrastructuur voor de volksgezondheid
 4. Het gebrek aan goede sanitaire voorzieningen in landelijke en stedelijke gebieden
 5. De substantiële toename van armoedecijfers en ongelijkheid

Er zijn verschillende sociale vrijwilligersprojecten in India die deze problemen trachten aan te pakken. Je kan vrijwilligerswerk doen in het onderwijs en Engels aanleren of je kan ook met kinderen samenwerken. Je toewijden aan deze projecten geeft jou de unieke opportuniteit om een verschil te maken bij de lokale gemeenschap en verschillende zaken aan te pakken die de lokale bevolking ten goede komen. Het vrijwilligerswerk met betrekking tot de gemeenschapsontwikkeling is de volgende:

 • Kinderopvang programma's
 • Werken bij lokale weeshuizen
 • Zorgen voor straatkinderen
 • Bouw programma's

Vrouwenrechten

India is een gemeenschap die gedomineerd is door mannen en waar vrouwen beperkte toegang hebben tot onderwijs en tewerkstelling. De vooropgestelde genderrollen die het leven van ontelbare vrouwen beïnvloeden zorgen ervoor dat vrouwen doorgaans onderdrukt door het leven gaan. Bijgevolg is slechts twee-derde van de vrouwelijke bevolking geletterd.

Vrouwen afkomstig van landelijke delen van India zijn de meest kansarm met betrekking tot beslissingsrecht en ontwikkelingsmogelijkheden. Maar wist je dat vrouwen in landelijke delen net zeer actieve katalysatoren zijn voor economische en sociale verandering? Onderzoek toont aan dat zij leidinggevend zijn in milieubescherming en op diverse wijzen vooruitstrevend zijn in hun rol als landbouwers, investeerders, zorggevers en consumenten.

Diverse vrijwilligers programma's in India en andere delen van Azië zijn gericht zijn op vrouwen rechten en hebben internationale vrijwilligers nodig die kunnen ondersteunen, onderrichten en trainingen geven aan vrouwen die leven in:

 • Landelijke gebieden
 • Sloppenwijken
 • Dorpen
 • Gezinnen die onder de armoedegrens leven

Onderwijs is het invloedrijkste middel om de status van vrouwen in ontwikkelingslanden te verhogen. Eens een vrouw zichzelf aanziet als deel van een groep - studenten of werknemers (buiten de familie) ziet ze zichzelf als een waardige en nuttige bijdrager aan de samenleving. Dit verhoogt de perceptie van zelfwaarde en vermindert langzaam ook de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Reis naar India en pak mee de genderongelijkheid aan in een programma gericht op vrouwenrechten.

Werken in een weeshuis

Alvorens je beslist om naar India te reizen en vrijwilligerswerk te doen in een van de weeshuizen, dien je zeker voorbereid te zijn op de taak en te begrijpen wat je kan verwachten. Het klinkt misschien nobel om met wezen te werken maar het is belangrijk om te weten dat 80% van de kinderen in weeshuizen geen wezen zijn. Zij leven daar omwille van het feit dat hun familieleden te arm, gehandicapt of afkomstig zijn van een etnische minderheid.

Veel kinderen die terechtkomen in een weeshuis hebben te maken gehad met misbruik, agressie of zijn getraumatiseerd. Daarom is het essentieel dat vrijwilligers de nodige vaardigheden hebben. Indien dit niet het geval is, is het mogelijk dat je jezelf alsook de kinderen in gevaar brengt. Indien je overweegt om vrijwilligerswerk te doen in een weeshuis, dien je tenminste aan een van de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Ervaring hebben in het werken met getraumatiseerde kinderen
 • Opgeleid zijn als kinderverzorger
 • Opgeleid zijn als psycholoog
 • Opgeleid zijn als sociaal assistent

Lesgeven in India

Hoewel de ontwikkeling in het onderwijs in India met rasse schreden toeneemt, is er nog steeds veel potentieel en nood aan internationale vrijwilligers om lokale scholen te ondersteunen. Projecten gericht op het assisteren van onderwijs initiatieven geven kinderen die anders geen onderwijs kunnen betalen de kans tot onderwijs. Er s altijd een tekort aan vrijwilligers om Engels te geven aan de kinderen. Vrijwilligerswerk met kinderen houdt ook steeds in om de kinderen Engels bij te brengen.

Doe vrijwilligerswerk als leerkracht Engels of mentor en help kinderen. Deze ervaring zal niet alleen veel voldoening geven maar je bovendien helpen groeien als persoon. Om deel te nemen aan dergelijke projecten zal je zeker de volgende eigenschappen moeten hebben:

 • Een open geest
 • Creatief
 • Flexibel
 • Bereid zijn om uitdagingen aan te gaan

Bij sommige vrijwilligers programma's in Azië zal je in openlucht klassen lesgeven en is creativiteit en improvisatie noodzakelijk. Als onderwijs vrijwilliger in India zal je werken in teamverband en indien je over de benodigde vaardigheden beschikt, zal je misschien zelf lessen mogen plannen. Indien je als leerkracht Engels aan de slag gaat, zal je bijdragen tot het verbeteren van de woordenschat en de spreekvaardigheden van de leerlingen. Gebruik je creativiteit en organiseer leerrijke spelletjes om met de kinderen te spelen.

Medische- en gezondheidssector

Problemen zoals gebrekkige sanitaire voorzieningen en het gebrek aan bronnen van drinkbaar water zijn redenen waarom India continu in strijd is tegen door water overgebrachte ziekten. Daarnaast geldt ook enorme ongelijkheid aan voorzieningen in de gezondheidssector tussen de kasten.

Als vrijwilliger in de gezondheidssector kan je een verschil maken in het leven van minderbedeelde mensen en tegelijk de nodige praktische ervaringen opdoen. Indien je een medische achtergrond hebt is je hulp altijd welkom. Je kan in India terecht bij projecten zoals:

 • Bewustmaking over gezondheid
 • Ziekenhuizen
 • Tandarts
 • Verpleging
 • Medische stages of stages in de gezondheidszorg

De opportuniteiten om vrijwilligerswerk te doen in India zijn eindeloos. Er is beslist een programma die bij jou past!

Dagelijkse kosten

Vrijwilligerswerk in buitenland doen is brengt je terecht in een heel andere wereld. Daarom willen we jou voorbereiden op wat je kan verwachten tijdens je verblijf. Het voorgestelde dagelijkse budget als vrijwilliger in India is tussen US$ 12 and US$ 29. Dit is een schatting gebaseerd op de gemiddelde prijs van bepaalde diensten die je zal nodig hebben en zaken die je zal kopen. Het geeft je een algemeen overzicht van wat dingen kosten in dit land zodat je de nodige informatie hebt ter voorbereiding van je reis naar India en het geld die je zal nodig hebben bijeen kan sparen.

Bijkomende kosten die je zou moeten overwegen zijn:

Een voorbeeld van de kosten in de Rajasthan regio (in US $ en voor 1 persoon) is:

Nuttige informatie alvorens je vrijwilligerswerk in India doet

Wanneer je naar het buitenland reist is het belangrijk bewust te zijn van de cultuur en de sociale gewoonten. Dit zal je helpen om snel en gemakkelijk te integreren alsook om bepaalde misverstanden te vermijden. De lokale Indiase cultuur is divers en oud. Het is beïnvloed door buitenlandse factoren alsook de verschillende religies en talen in het land. Het ontdekken van India’s cultureel erfgoed is een aanrader en bovendien een geweldige manier om je vrije tijd door te brengen.

Veiligheid & voorzorgen

Hou er rekening mee dat er verschillende regels gelden in iedere regio van India. Hier heerst een complexe sociale structuur. Hiervan moet je van bewust zijn en voor het reizen de nodige informatie vergaren. Indien je in twijfel bent, kan je de volgende tips toepassen:

 • Je moet je ten alle tijden kunnen identificeren
 • Neem ten alle tijden je persoonlijke zaken en documenten telkens mee
 • Neem kopieën van je documenten

Zoek de legale leeftijd op voor alcoholverbruik: De legale leeftijd varieert tussen 18 en 25 jaar. In sommige staten is alcohol zelfs verboden. Hou hier goed rekening mee tijdens het reizen doorheen het land.

Gezien de grootste steden in India doorgaans een bevolking van meerdere miljoenen heeft, heerst er veel armoede en is bijgevolg het criminaliteitscijfer hoog.

Cultuur & religie

De Indiase keuken is even divers als de verschillende regio’s. Wist je dat India de meeste vegetariërs ter wereld heeft? Maar liefst 20%-40% van de Indiërs zijn vegetariër. De Indiase keuken is gekend voor het gebruik van veel kruiden en de combinatie van kooktechnieken.

Het grootste deel van de bevolking is Hindu (80%) maar er is ook een vrij grote populatie die in Islamitisch is (14%). Het is van groot belang alle religieuze gewoonten en plaatsen te eerbiedigen:

 • Bedek je hoofd alvorens een religieuze plaats binnen te gaan.
 • Vraag toestemming alvorens foto’s te nemen van vrouwen of religieuze plaatsen.
 • Soms is het verboden foto’s te nemen en soms dien je een bijdrage te betalen.

Wanneer je naar het buitenland reist is het van belang om de cultuur en sociale gewoontes te kennen. Dit zal je helpen om sneller thuis te voelen en misverstanden te vermijden tijdens het reizen en deelname aan het programma. Met betrekking tot de Indiase cultuur, hou je tijdens je reis best rekening met de volgende zaken:

 • Het is niet geapprecieerd om affectie te vertonen in het openbaar
 • Hetzelfde geldt voor naaktheid. Dit wordt zwaar bestraft. Indien je naar de kust trekt, zeker niet topless gaan.
 • Het is verboden te roken in openbare plaatsen.
 • Het is onbeleefd met je linker hand te eten.

Advies mbt gezondheid

Het is erg vervelend wanneer je ziek wordt tijdens je reis en deelname aan een vrijwilligers programma of project. Hoewel het nogal vaak voorkomt dat reizigers met buik aandoeningen te kampen hebben tijdens hun verblijf in India, zijn er bepaalde voorzieningen die je kan treffen om dit te vermijden:

 • Eet en drink traag: Vermijd voeding die niet verhit is, vermijd eten op straat en drink niet van de kraan.
 • Was regelmatig de handen zeker alvorens je eet.
 • Voorzie op voorhand waar je terecht kan om medische hulp. Neem een reisverzekering en breng medicatie met je mee.
 • Vermijd insectenbeten door je huid te bedekken, insectenspray te gebruiken en een bednet te gebruiken.
 • Zorg ervoor dat je de nodige vaccinaties hebt voor iedere reis. Dit houdt het volgende in: MMR, diphtheria-tetanus-pertussis, varicella, polio en influenza. De VS gebaseerde gezondheid bescherming agentschap CDC raadt aan hepatitis A en typhoid vaccinaties te krijgen gezien deze ziekten kunnen overgedragen worden door gecontamineerd voedsel en water in India.

Tips voor vrouwelijke reizigers

Als een vrouwelijke vrijwilliger die in India rondreist, houd er rekening mee dat de veiligheid van vrouwen in India niet vanzelfsprekend is. Gebruik je gezond verstand en neem de nodige maatregelen om onaangename omstandigheden te vermijden.

 • Draag kleding dat je schouders en knieën goed bedekken. Dit is nog belangrijker wanneer je tempels bezoekt.
 • Het is aangeraden om steeds een lichte sjaal bij te hebben. Dit kan je gebruiken om je hoofd te bedekken wanneer het erg warm is of bij het bezoeken van religieuze plekken.
 • Gebruik taxi’s met een vooraf afgesproken prijs of nog beter, taxi’s van hotels.

Wie kan vrijwilligerswerk doen in India?

Je hebt intussen waarschijnlijk al opgemerkt dat er een verscheidenheid is aan vrijwilligers programma’s in India die verschillende vaardigheden vereisen van internationale medewerkers. Terwijl je de specifieke voorwaarden uitpluist van de verschillende programma’s bij Volunteer World, zijn hier alvast een paar algemene voorwaarden die toepasselijk zijn op haast ieder project of programma in Azië:

 • Je dient tenminste 18 jaar oud te zijnvoor de meeste vrijwilligers programma's in India. Wanneer je twijfelt, raden we je aan om contact op te nemen met de projectmanager van jouw project gezien sommige projecten vrijwilligers vanaf 16 jaar aanvaarden.
 • Afhankelijk van het programma waar je interesse in hebt, is het mogelijk dat je een bewijs van goed gedrag en zeden moet afgeven alsook een fysisch bewijs.
 • Ieder programma verwacht dat alle kandidaten over sterke communicatie en sociale vaardigheden, beschikken alsook ervaring hebben in het samenwerken met mensen. Voor onderwijs projecten kunnen vaardigheden zoals tekenen en sport ook een enorm voordeel zijn.

Welke visa heb ik nodig om vrijwilligerswerk in India te doen?

Je hebt het laatste gedeelte van de gids bereikt. Dit is een heel belangrijk aspect van het plannen van je reis, namelijk het verkrijgen van je vrijwilligers visa voor India.

Hou er rekening mee dat deze informatie gebaseerd is op de beste aanpak. Het is opgemaakt in samenwerking met andere vrijwilligers organisaties en volgens de informatie waarvan wij op de hoogte zijn. Bespreek zeker jouw individuele visa voorwaarden met een projectcoördinator bij Volunteer World indien je in twijfel bent. We raden je ook aan om contact op te nemen met de Indiase ambassade of consulaat in jouw land.

Algemene toegangsinformatie

Er zijn algemene voorwaarden waar je aan moet voldoen wanneer je ter plaatse aankomt:

 • Kijk de geldigheidsduur van je paspoort goed na. Je paspoort dient tenminste 180 dagen geldig te zijn vanaf de aankomstdatum in India.
 • Zorg ervoor dat je paspoort tenminste twee blanco pagina’s heeft. India vereist dat je voldoende ongebruikte pagina’s hebt in je paspoort zodat je de nodige stempels kan krijgen bij aankomst en vertrek.
 • Kijk na of je aan transit visum nodig hebt voor mogelijke connecties.
 • Zorg ervoor dat je over een geldig retourticket beschikt.

De gebruikelijke aanpak voor vrijwilligers die voor korte termijn blijven

Indien je van plan bent om vrijwilligerswerk te doen in India voor 60 dagen of minder, kan je de e-visa aanvragen. Deze visa is 60 dagen geldig vanaf de aankomstdatum en laat je toe meerdere keren het land in te reizen. Het is echter niet verlengbaar.

De e-Visa vereist een complete online aanmelding. Deze aanmelden dient tenminste vier kalenderdagen voor de aankomst gedaan te worden en kan ten vroegste 120 dagen voor de aankomstdatum gedaan worden.

The e-Visa kosten voor India zijn verdeeld in 4 categorieën en is afhankelijk van je nationaliteit:

 1. Gratis (bv. Inwoners van Argentinië en Zuid Afrika)
 2. US$ 25 (Japan, Singapore en Sri Lanka)
 3. US$ 80 (Canada, Australië, Zwitserland en inwoners van de EU)
 4. US$ 100 (US, VK en Russische inwoners)

De gebruikelijke aanpak voor vrijwilligers op lange termijn

Indien je van plan bent om langer dan 60 dagen in India te blijven, dien je een werk- of toeristenvisum aan te vragen. Dit zal afhangen van de duurtijd van je programma alsook toekomstige plannen voor je reis in India.

 • De toeristenvisum is geldig voor 6 maanden en is niet verlengbaar. Alle aanvragers dienen de informatie in te geven op de geldige online visum via de gemachtigde website . Eens je de aanmelden hebt gedaan zal je een lijst krijgen met een resem documenten die je zal moeten indienen.
 • De werkvisum is gewoonlijk 1 jaar geldig of geldig voor de duurtijd van je vrijwilligerswerk. Verlengingen of vernieuwingen kunnen worden aangevraagd bij de Indiase Ministerie van Binnenlandse zaken. Hou er rekening mee dat een blanco blad in je paspoort nodig hebt voor iedere verlenging. Je zal ook een uitnodigingsbrief nodig hebben van de Indiase vrijwilligersorganisatie om een werkvisum te kunnen aanvragen.